Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 114

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej i w BIP?
 • Jak ustalać wynagrodzenie urlopowe pracowników instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy podczas spisu z natury zostaną ujawnione obce składniki majątku?
 • Co trzeba wiedzieć o nowych przepisach o kasach fiskalnych online i kiedy instytucje kultury będą miały obowiązek je wprowadzić?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie dokumenty musi przedłożyć pracownik instytucji kultury, aby zaliczyć mu okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników i współpracowników?
 • Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż biletów na wykład psychologa w domu kultury?
 • Dlaczego organizator nie może pozbawić dyrektora instytucji kultury dodatków: stażowego i funkcyjnego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy z pisarzem zaproszonym na spotkanie autorskie z czytelnikami można podpisać umowę o dzieło czy musi to być umowa-zlecenie?
 • Czy stratę bilansową wykazuje się w CIT-8?
 • Jak liczyć wolne za święto pracowników zatrudnionych w instytucji kultury?
 • Czy gmina może przekazać instytucji kultury obiekt sportowy?
 • Jak rozliczyć podatkowo umowę o dzieło zawartą z niemieckim rezydentem podatkowym?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie informacje można — z jednej strony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych a z drugiej strony przepisami o dostępie do informacji publicznej — przekazywać radnym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych ulepszenie w obcym środku trwałym?
 • Jak prawidłowo zrezygnować z funkcji dyrektora?
 • Czy po zmianie przepisów dotyczących kół gospodyń wiejskich powinny również zmienić się zasady współpracy instytucji kultury z tymi podmiotami?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo oddawać pracownikom wolne za pracę w sobotę i święta?
 • Czy mała instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy dyrektorowi instytucji przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który już otrzymał odprawę emerytalną w innym zakładzie pracy, może należeć się tzw. odprawa emerytalna uzupełniająca?
 • Kogo instytucja kultury powinna zweryfikować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i jak to zrobić prawidłowo?
 • Czy w związku z obowiązkiem elektronicznego składania sprawozdań finansowych instytucja kultury, która do tej pory prowadziła księgowość ręcznie, musi kupić program do księgowania?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2019)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych obowiązują instytucje kultury od 1 stycznia 2019 r.?
 • Czy pracownicy mogą odmówić przygotowywania uroczystości oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych po godzinach pracy?
 • Czy złożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. w formie elektronicznej obowiązuje również takie instytucje, których sprawozdanie finansowe nie jest poddane obowiązkowemu badaniu?
 • Czy słusznie sanepid wymaga od pracowników instytucji kultury — instruktorów, pracowników działu organizacji imprez i osób sprzątających — książeczek zdrowia?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są najnowsze interpretacje przepisów dotyczących nowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, które wejdą w życie od 2019 r.?
 • Czy organizator może umorzyć instytucji podatek od nieruchomości i jak to zrobić prawidłowo?
 • Jak przyjąć do ewidencji i ująć w księgach rachunkowych środek trwały używany sezonowo?
 • Jak podatkowo rozliczyć świadczenia dodatkowe dla artysty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane ze sprzedażą (likwidacją) części środka trwałego oraz jak tę sytuację zaprezentować w sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • W jakim zakresie można wykorzystać teledysk artysty umieszczony w serwisie YouTube do promocji organizowanego przez instytucję jego koncertu?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może żądać od kasjera i głównego księgowego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?
 • Jaka jest najnowsza lista zawodów, do której stosuje się koszty autorskie w podatku dochodowym od osób prawnych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe zasady obowiązują instytucje kultury od 2019 r. w zakresie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
 • Jak rozliczyć podatkowo wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej: kulturalnej i gospodarczej?
 • Jak się ma umorzenie należności nieściągalnej do dyscypliny finansów publicznych?
 • Na jakiej podstawie prawnej wprowadzić w instytucji regulamin naboru pracowników i dlaczego warto to zrobić?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na czym polega mechanizm podzielonej płatności (split payment), co to znaczy że jest dobrowolny i od czego to zależy, oraz jak go wykorzystać do rozliczeń z urzędem skarbowym?
 • O jakich nadchodzących zmianach w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników i pozostałej dokumentacji pracowniczej należy pamiętać i jak się do nich przygotować?
 • Co zrobić, aby pracownicy instytucji kultury wykorzystywali w roku kalendarzowym przysługujący im urlop?
 • Dlaczego instytucja kultury nie może skorzystać z jednorazowej amortyzacji przysługującej nowo powstałym jednostkom?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2018)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak mechanizm podzielonej płatności (split payment) wpływa na zmiany w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Czy zgodnie z RODO wystarczy, jeśli instytucja jako organizator imprezy umieści na bilecie informację o treści: «Wydarzenie będzie nagrywane z możliwością odtwarzania w Internecie i mediach» z podaniem jej nazwy jako administratora danych osobowych?
 • Kiedy instytucja wypłaca premię a kiedy nagrodę, jak szybko ją trzeba wypłacić i jak poprawnie sformułować niektóre przepisy wewnątrzzakładowe?
 • Czy w bibliotece koniecznie trzeba zatrudnić z zewnątrz inspektora ochrony danych osobowych?