• Jeśli instytucja wyda środki unijne niezgodnie z przeznaczeniem, naraża się na konieczność zwrotu wydanych nieprawidłowo środków wraz z odsetkami • Otrzymane środki instytucja musi rozliczyć w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące • Instytucja powinna rozliczyć się z otrzymanych środków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.