• Prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gwarantuje rzetelność sprawozdania finansowego • Zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych pozwala wykryć ewentualne błędy • Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy jest niezbędna dla sporządzenia bezbłędnego sprawozdania finansowego

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.