• Prawidłowa klasyfikacja wydatków strukturalnych umożliwia bezbłędne sporządzenie sprawozdania Rb-WS • Obszar VII Kultura jest kluczowy dla instytucji kultury, ale mogą one klasyfikować wydatki również do kodów z innych obszarów • Ewidencję wydatków strukturalnych można prowadzić jako wydzieloną analitykę do kont bilansowych lub ewidencjonować je na koncie pozabilansowym

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.