Filharmonia otrzymała w grudniu 2011 r. środki pieniężne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych krzeseł dla orkiestry.
Wartość krzeseł jest zróżnicowana — od 515 zł do 2700 zł. Ogółem jest 103 krzeseł o wartości 180 000 zł. Dodatkowo zakupiono krzesło dla dyrygenta wraz z oprzyrządowaniem, którego wartość wynosi 12 500 zł.
W przyjętej polityce rachunkowości filharmonii ustalono, że środki trwałe o niskiej wartości, tj. do 1500 zł, są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia i objęte są ewidencją ilościową. Środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo oraz są objęte ewidencją ilościowo wartościową. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane i umarzane stopniowo (400/070 z pominięciem konta 800).
Otrzymaną dotację celową filharmonia zaksięgowała w korespondencji z funduszem jednostki (130/800).
Jak zaksięgować zakup krzeseł? Czy zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, czy uznać je za komplet krzeseł i jako środek trwały stopniowo umarzać? Zaksięgowanie bezpośrednio w koszty spowoduje ujemny wynik finansowy.
Czy dotację celową można odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (130/760)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: