W 2011 r. Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) otrzymał od organizatora dotację podmiotową w wysokości 380.000 zł, a w ciągu roku wypracował przychody własne w 92.000 zł. 31 grudnia 2011 r. na naszym rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 3632 zł. Nie zwracaliśmy do budżetu miasta środków pieniężnych niewykorzystanych do końca 2010 r. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a burmistrz nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Czy w takiej sytuacji MOK powinien pozostałe środki zwrócić do 31 stycznia 2012 r., czy też może uznać je za przychody własne, pozostawić na rachunku bankowym i wykorzystać w 2012 r.? W 2012 r. do MOK wpłyną faktury dotyczące jeszcze 2011 r. — za energię elektryczną oraz za usługi telefoniczne. Czy w przypadku zwrotu środków do budżetu, MOK może chociaż pozostawić tę część pieniędzy na rachunku, która pokryje kwoty tych faktur?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: