Mamy kilka pytań związanych z finansami biblioteki:
1. Na jakie konto należy przeksięgować wynik finansowy (zysk lub stratę) za 2011 r. oraz za 2012 r.?
2. Jak od 2012 r. należy zaewidencjonować zakup, amortyzację i umorzenie środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł? Kupujemy je z własnych środków lub z dotacji celowej, a także otrzymujemy nieodpłatnie.
3. Czy amortyzację i umorzenie zakupionych lub nieodpłatnie otrzymanych przed 1 stycznia 2012 r. środków trwałych należy księgować na starych zasadach, czy posługiwać się art. 41 ustawy o rachunkowości?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: