W jaki sposób księgować dotację majątkową (budowa nowego gmachu biblioteki), która wpływa od 2008 r. i potrwa do jesieni tego roku? Źródło finansowania to dotacja z UE i dotacja od organizatora. Biblioteka prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych. Do tej pory dotację biblioteka księgowała na koncie funduszowym, w analityce z podziałem na źródło finansowania. W połowie roku 2012 r. biblioteka chce wprowadzić nowy plan kont z mocą obowiązywania od początku roku i dokonać stosownych przeksięgowań. Jak postąpić, aby nie naruszyć zasad rachunkowości i być w zgodzie z ustawą o działalności kulturalnej?
Drugie pytanie związane jest z amortyzacją wysokocennych środków trwałych. Dokonywana jest na podstawie tabeli amortyzacyjnej. Środki trwałe (zestawy komputerowe, samochód) biblioteka kupiła w tym roku i wprowadziła do tabeli amortyzacyjnej. Jak księgować amortyzację (tabela jest jedna), kiedy część dotacji na zakup środków trwałych zaksięgowana jest na funduszu instytucji, a część na rozliczeniach międzyokresowych przychodów? Czy lepiej przeksięgować niezamortyzowaną części majątku z funduszu na konto rozliczeń przychodów? Do tej pory wysokocenne środki trwałe finansowane były wyłącznie dotacją majątkową.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.