• Wskazanie w statucie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jest wystarczające • Dla nabytej części mienia dyrektor powinien utworzyć w polityce rachunkowości instytucji tzw. fundusz z nabycia • Organizator nie może w statucie instytucji kultury określić zasad prowadzenia ewidencji księgowej poprzez wskazanie określonych funduszy, bo to narusza kompetencje dyrektora, który odpowiada zarówno za prowadzoną gospodarkę finansową, jak i jej rachunkowość

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: