Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) w czerwcu otrzymał dotację inwestycyjną ze środków MKiDN oraz dotację inwestycyjną od organizatora na realizację projektu pt. „Wyposażenie MOK”. MOK prowadzi rachunkowość na wyodrębnionych na potrzeby projektu kontach księgowych:

 • 011 — „Środki trwałe”,
 • 071 — „Umorzenie środków trwałych”,
 • 013 — „Pozostałe środki trwałe”,
 • 072 — „Umorzenie pozostałych środków trwałych”,
 • 135 — „Rachunek bankowy dotacji celowych na zadania”,
 • 201 — „Rozrachunki z dostawcami”,
 • 225 — „Rozliczenie z tytułu dotacji”,
 • 400 — „Amortyzacja”,
 • 401 — „Zużycie materiałów i energii”,
 • 846 — „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego”,
 • 760 — „Pozostałe przychody operacyjne”.

W związku ze zmianą przepisów od 2012 r. prosimy o podpowiedź w zaksięgowaniu wymienionych niżej operacji. MOK nie jest podatnikiem VAT, a ogólna kwota środków do rozliczenia wynosi 85 000 zł.

Poniżej podane kwoty to część całości realizowanego projektu.

 1. Wpływ dotacji inwestycyjnej MKiDN — kwota 13 552 zł.
 2. Wpływ dotacji inwestycyjnej od organizatora — kwota 2448 zł.
 3. Faktura za piec ceramiczny — kwota 9039,97 zł.
 4. Faktura za stoliki 13 szt. × 192,31 zł = 2500,03 zł.
 5. Faktura za krzesła 25 szt. × 60 zł = 1500 zł.
 6. Zapłata za faktury — kwota 13 040 zł.
 7. Amortyzacja pieca ceramicznego (stopa amortyzacji np. 20%) — kwota 903,99 zł.
 8. Zwrot niewykorzystanych środków — kwota 2960 zł.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: