• Dyrektor instytucji kultury jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Odpowiedzialność taką ponosi także pracownik, np. główny księgowy, jeśli zostaną mu powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej • Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są także nieprawidłowości związane z rozliczaniem dotacji

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.