Gminna biblioteka publiczna otrzymała oprogramowanie Microsoft Office na płytach CD. Na to oprogramowanie wystawiony jest dokument WZ — „Wydanie towaru” w języku angielskim, nie jest natomiast podana wartość tej darowizny. W związku z tym mamy pytania:

  1. czy należy przetłumaczyć ten dokument;
  2. kiedy wprowadzić tę darowiznę do ksiąg rachunkowych i w jakiej wysokości? Oprogramowanie to będzie zainstalowane dopiero w 2013 r. i wówczas będzie zwiększona wartość komputera. Nie będziemy go traktować jako oddzielnej wartości niematerialnej i prawnej;
  3. czy jest możliwe ujęcie oprogramowania w księgach rachunkowych 2012 r. zapisem 080 „Środki trwałe w budowie” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne” w wartości rynkowej, a następnie w 2013 r. po zainstalowaniu oprogramowania na kontach 011/080?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: