Pytania dotyczą skutków nowelizacji art. 29 ustawy o działalności kulturalnej:

  1. Czy zmiana art. 29 ustawy o działalności kulturalnej powoduje tylko usunięcie księgowania umorzenia zbiorów bibliotecznych przez fundusz instytucji kultury, czy należy to księgowanie zastąpić kontem „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy zmiana brzmienia art. 29 ustawy o działalności kulturalnej wymusza wydzielenie z funduszu instytucji kultury wartości dotacji inwestycyjnych otrzymanych do 31 grudnia 2011 r. i przeniesienia ich na konto „Rozliczenie międzyokresowe przychodów”? Jeżeli tak, jak to prawidłowo zrobić?
  2. Biblioteka ma na koncie 080 „Środki trwałe w budowie” z lat ubiegłych sfinansowane nakłady z dotacji celowej organizatora, które były księgowane Wn 131/Ma 800, a cała inwestycja będzie rozliczana najprawdopodobniej w 2012 r. Inwestycja jest także finansowana z dotacji celowej organizatora w 2012 r. i księgowanie odbywa się po zmianie art. 29 ustawy o działalności kulturalnej w następujący sposób: Wn 131/Ma 846. Co ma biblioteka zrobić w takiej sytuacji?
  3. Jak po 1 stycznia 2012 r. prawidłowo księgować zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej organizatora i nieodpłatne otrzymanie zbiorów?
  4. Jak powinna wyglądać analityka do konta 800 „Fundusz Instytucji Kultury”, aby spełniała wymogi art. 29 ustawy o działalności kulturalnej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.