• Prawidłowa wycena aktywów i pasywów pozwala na sporządzenie rzetelnego sprawozdania finansowego • Zasady wyceny powinny znaleźć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości instytucji kultury • Instytucji nie wolno wykazywać w bilansie wartości aktywów w wartości wyższej niż możliwa do uzyskania na rynku

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.