Miejski dom kultury (MDK) w ramach realizowanego projektu złożył wniosek o płatność w listopadzie 2012 r. Zgodnie z umową koszty w całości ponosi MDK, a po rozliczeniu zostaną one zwrócone na jego konto (jako forma pomocy i wsparcie finansowe):

  1. Czy poniesione w ramach projektu koszty zaksięgować na koncie rozrachunków jako zobowiązanie — w kosztach rodzajowych Wn konto zespołu 4/Ma 202 i zapłatę Wn 202/Ma 130?
  2. Czy nierozliczony wniosek o płatność zaksięgować na rozrachunkach i wyksięgować z kosztów?
  3. Jak zaksięgować zwrócone środki na konto MDK — jako dotację czy przychody finansowe?
  4. Jak prawidłowo ewidencjonować świadczone usługi nieodpłatnie, np. wynagrodzenie wolontariuszy, czy na kontach pozabilansowych zespołu 900 — „Inne wynagrodzenia”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.