W 2012 r. biblioteka realizowała zadanie w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury projekt uwzględniający potrzeby czytelnika niepełnosprawnego — ostatni etap. Koszt projektu ogółem wynosił 424 000 zł. Z tego dotacja na realizację elewacji z dociepleniem wynosiła 120 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) i 76 000 zł od organizatora. Natomiast wkład własny biblioteki na zakup i montaż platformy zewnętrznej pionowej oraz przebudowę wejść wynosił 228 000 zł. Aby otrzymać dofinansowanie MKiDN biblioteka zadeklarowała wkład własny 180 000 zł. Amortyzację zwiększonej wartości budynku biblioteka rozliczała sukcesywnie poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne (dotację inwestycyjną). Czy w tym przypadku wysokość wkładu własnego na zakup platformy i przebudowę wejść można przeksięgować z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów i odpis amortyzacyjny miesięczny rozliczać poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów i pozostałe przychody operacyjne?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: