Biblioteka od 2010 r. prowadzi modernizację budynku. Nakłady inwestycyjne pokrywane są z dotacji celowej na inwestycje od organizatora oraz środkami własnymi. Modernizacja polega m.in. na położeniu nowej sieci komputerowej wbudowanej w podłogi i ściany, więc nakłady na tę sieć podwyższą wartość modernizowanego budynku. Planowany termin zakończenia I etapu modernizacji ma nastąpić w połowie 2013 r.
W trakcie modernizacji nastąpiła likwidacja dotychczasowej sieci komputerowej (był to osobny obiekt inwentarzowy, w 100 % umorzony). Ze zlikwidowanej sieci informatycznej pozyskano urządzenia i wyposażenie, które wykorzystano do nowej sieci. Sporządzono protokół wyceny tych materiałów.
Jakie powinno być prawidłowe księgowanie tego zdarzenia gospodarczego, skoro wartość odzysków z likwidacji starej sieci komputerowej trwałego zmniejsza koszty prowadzonej inwestycji i likwidowany środek trwały jest umorzony w 100%. Biblioteka nie prowadzi magazynu.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.