Instytucja kultury nie planuje straty w planie finansowym do wysokości amortyzacji. Zgodnie z art. 28 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) koszty bieżącej działalności instytucja pokrywa uzyskanymi przychodami. Instytucja otrzymała pismo od jednego ze współorganizatorów, że nie akceptuje planu finansowego z wynikiem finansowym na poziomie zerowym i prosi o sporządzenie korekty planu ze stratą do wysokości planowanego kosztu amortyzacji.
Czy współorganizator może żądać korekty planu w tym zakresie, zważywszy na art. 28 ustawy o działalności kulturalnej oraz fakt zaliczania dotacji celowych na inwestycje do rozliczeń międzyokresowych przychodów, które zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.