Instytucja kultury w poprzednich latach realizowała duże inwestycje, od których obecnie amortyzacja generuje stratę finansową (ale nie jest wydatkiem). Co do zasady nie powinno się planować straty, ale przychody są równe wydatkom, a amortyzacja powoduje zwiększenie kosztów. Strata jest pokrywana z funduszu instytucji kultury. Czy ujmowanie w planie finansowym amortyzacji, która zakłada stratę, jest prawidłowe?
Drugie pytanie dotyczy międzyokresowych rozliczeń kosztów. Zgodnie z zasadami współmierności i memoriału niektóre koszty (np. ubezpieczenia) zapłacone w jednym roku dotyczą jednak roku następnego i dopiero wtedy są ujmowane jako koszty w księgach rachunkowych. Czy urealnienie planu finansowego w związku ze zwiększeniem kosztów i przychodów wymaga też uwzględnienia międzyokresowych rozliczeń kosztów?
Od 1 stycznia 2012 r. biblioteka księguje amortyzację z rozliczeniem międzyokresowym przychodów (koszt i przychód). Czy przychód z tego tytułu należy wykazać w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego i w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe przychody? Nie jest to przychód kasowy, tylko memoriałowy.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.