• W przypadku stwierdzenia błędu w księgach rachunkowych instytucji, należy go poprawić • Sposób poprawienia błędu zależy od tego, kiedy wykryto błąd i czego on dotyczy oraz czy może on być istotny dla czytelników sprawozdania finansowego • Przy ujmowaniu skutków korekty błędów w księgach rachunkowych i ujawnianiu ich w sprawozdaniu finansowym warto korzystać z informacji zawartych w KSR nr 7

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.