Biblioteka otrzymała dotację celową na dokończenie I etapu modernizacji pomieszczeń biblioteki i jej wyposażenie. Biblioteka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Firma, która wygrała przetarg, nie wywiązała się w 100% z umowy. W związku z tym będą naliczone kary umowne zgodnie z umową.
Czy otrzymane kary umowne biblioteka powinna zwrócić organizatorowi, który przyznał dotację celową, czy pozostawić je w swoim w budżecie? Czy poradę prawną dotyczącą rozwiązania problemu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych biblioteka powinna opłacić ze środków bieżących czy z inwestycyjnych? Czy biblioteka musi założyć osobny rachunek bankowy na wpłaconą kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania zadania? Czy koszty prowadzenia tego rachunku po pomniejszeniu o należne odsetki bankowe są kosztem bieżącym czy inwestycyjnym?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.