W 2010 r. instytucja kultury zatrudniała na umowę-zlecenie instruktora. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że nie podlega on ubezpieczeniu społecznemu. Instytucja kultury potrącała więc tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2013 r. po kontroli ZUS ustalono, że zleceniobiorca (instruktor) podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania zlecenia. Instytucja kultury dokonała stosownej korekty dokumentów oraz zapłaciła zaległe składki ZUS wraz z odsetkami. Niedopłata składek wyniosła:

  1. na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez:
    • zleceniobiorcę — 405,36 zł,
    • zleceniodawcę — 550,44 zł;
  2. z tytułu Funduszu Pracy — 88,20 zł.

Natomiast nadpłata składki zdrowotnej to kwota 36,48 zł. Należne odsetki karne wobec ZUS wyniosły 420 zł. Czy instytucja kultury może wezwać zleceniobiorcę do zwrotu nadpłaconych kwot i w jakiej wysokości? Jak należy zaksięgować korektę składek? Czy należy skorygować PIT-11 i PIT-4R za 2010 r.? Jak zaewidencjonować kwotę składek do ZUS zwróconych przez byłego zleceniobiorcę?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.