Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). W planie tym należy ująć m.in. przychody i koszty. Czy zatem amortyzacja środków trwałych stopniowo umarzanych, która jest kosztem a nie wydatkiem, powinna być ujmowana w planie finansowym przedstawionym organizatorowi, skoro dotacja podmiotowa ma być rozliczona według wydatków? Problem również dotyczy zobowiązań, które dotyczą roku bieżącego, np. opłata za c.o. za grudzień, a zapłata następuje w styczniu lub w lutym roku następnego. Czy w związku z tym może należy przedstawić organizatorowi inny plan finansowy — według wydatków instytucji kultury a nie według kosztów?
Koszty instytucji kultury są zazwyczaj wyższe od wydatków za dany rok budżetowy. Wynikają one z kosztów amortyzacji i kosztów grudniowych, na które nie ma pokrycia w dotacji. Dotacja powinna być bowiem rozliczona po wydatkach, co powoduje powstanie straty w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.