Czy w planie finansowym muzeum należy ujmować:

  • koszty związane z bezpłatnym przekazaniem wydawnictw muzealnych,
  • VAT niepodlegający odliczeniu (jako koszt) oraz VAT zwracany przez urząd skarbowy (jako przychód),
  • koszty i przychody związane z zaokrąglaniem VAT oraz wynagrodzenie muzeum jako płatnika podatku dochodowego z tytułu PIT-4,
  • koszt i przychód związany z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru,
  • zakup muzealiów o wartości do 3500 zł, co jest wydatkiem, a nie stanowi zgodnie z przepisami kosztu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.