Organizator przekazał na podstawie umowy dzierżawy swój lokal samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W umowie nie wykazano wartości tego lokalu. Lokal dzierżawiony jest bezpłatnie.

  • Jaką informację należy umieścić w sprawozdaniu finansowym w pozycji „wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu”?
  • Czy w związku bezpłatną dzierżawą należy naliczać jakieś przychody dla instytucji?

Instytucja kultury prowadzi prace remontowe w tym lokalu. Czy wartość tych robót (środki trwałe) należy traktować jako ulepszenie w obcych środkach trwałych czy we własnym środku trwałym i jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.