Instytucja prowadzi remont (modernizację) w kilku etapach. Każdy z etapów zakończony jest odbiorem robót. Po zakończeniu każdego z etapów obiekt jest zdatny do użytku. Kiedy należy dokonać przeksięgowania z konta „Środki trwałe w budowie” na konto „Środki trwałe”? Czy należy to zrobić po zakończeniu etapu, czy po zakończeniu wszystkich planowanych prac, co może nastąpić nawet za kilka lat? Jak należy traktować koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby tego remontu (modernizacji) — czy należy je przenieść na konto „Środki trwałe” w miarę kończenia poszczególnych etapów prac, czy dopiero po zakończeniu wszystkich robót? Jeśli należy to zrobić proporcjonalnie, to jaką proporcję zastosować?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.