Źródłem finansowania działalności samorządowej instytucji kultury jest dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Dwa stowarzyszenia, z którymi instytucja współpracuje od kilku lat, przystępują do realizacji projektów związanych z Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Instytucja kultury jest partnerem w realizacji tych projektów poprzez udostępnianie sal na spotkania oraz współuczestniczenie w organizacji zajęć. Chce ona udzielić pożyczek dla stowarzyszeń na opłacenie pierwszych faktur. Pożyczki te będą przeznaczone na zapewnienie płynności realizacji projektów i zwrócone zaraz po otrzymaniu środków. W statucie instytucji widnieje zapis o współpracy ze stowarzyszeniami z terenu gminy oraz nie ma zapisu zabraniającego wprost udzielenia pożyczki.

  • Czy jako jednostka sektora finansów publicznych instytucja może w ogóle udzielać takich pożyczek?

Drugie pytanie dotyczy wydatkowania dotacji od organizatora.

  • Czy miejski ośrodek kultury może pokryć koszty przejazdu uczestników klubu miłośników teatru niebędącego w strukturach miejskiego ośrodka kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.