Biblioteka zaczęła w 2010 r. naliczać rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla wszystkich pracowników.
Po przeprowadzonej analizie stanu rezerw stwierdzono, że są one naliczone w nadmiernej wysokości. Biblioteka chce skorygować wartość naliczonych rezerw. Biblioteka chce:

  1. wyksięgować dotychczasowe naliczenia w pozostałe przychody operacyjne oraz ponownie naliczyć rezerwy w wysokości należnych wypłat, jakie będą miały miejsce w danym roku z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
  2. rozwiązać część rezerw odpowiadających świadczeniom w momencie ich wypłaty, a w saldzie rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zostawić tylko kwoty naliczonych, a niewypłaconych w danym roku kalendarzowym rezerw.
  • Czy takie warianty postępowania są prawidłowe?
  • Czy biblioteka może odstąpić od tworzenia tych rezerw?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.