Ośrodek kultury przystąpił do realizacji inwestycji — projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Uchwałą rady miasta w 2014 r. udzielono ośrodkowi dotacji celowej w wysokości 6 550 000 zł.

W umowie dotacyjnej zapisano, że dotacji udzielono na udział własny w realizacji zadania, nie ma natomiast wzmianki odnośnie rozliczenia (zwrotu) VAT.

Organizator przekazywał ośrodkowi dotację w transzach na podstawie wniosków o płatność (kserokopiami faktur i rachunków itp.).

Od lipca do grudnia 2014 r. ośrodek przedstawił organizatorowi faktury na łączną kwotę brutto 7 685 324,06 zł różnicę w wysokości 1 135 324,06 zł ośrodek pokrył ze środków własnych).

Do 15 stycznia 2015 r. ośrodek złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, w którym wykazano wszystkie faktury zapłacone dotacją celową na kwotę 6 550 000 zł.

Faktury były opłacane tylko dotacją celową, ponieważ ośrodek nie dysponował w tym czasie innymi środkami. Jednocześnie w październiku 2014 r. ośrodek zawarł z Urzędem Marszałkowskim (UM) umowę o dofinansowanie projektu (kwota dofinansowania projektu została ustalona na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych) i na jej podstawie UM przekazał zaliczkę 5 000 000 zł (z wnioskowanych 13 000 000 zł).

W I kwartale 2015 r. ośrodek co miesiąc składał do UM wnioski o płatność uwzględniający poniesione wydatki od początku realizacji projektu.

Obecnie organizator polecił, aby ośrodek rozliczył dotację proporcją, tj. że wkład własny wynosi 15%, a nie — jak wcześniej przyjęto — w wysokości opłaconych do końca 2014 r. faktur.

Jak prawidłowo rozliczyć dotację celową otrzymaną od organizatora na realizację zadania inwestycyjnego, uwzględniając umowę zawartą z UM?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.