W polityce rachunkowości biblioteka ustaliła, że kryterium istotności wynosi 3500 zł. Ustalono również, że niskocenne środki trwałe o wartości do 3500 zł są amortyzowane jednorazowo, a środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane kwartalnie przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.
Biblioteka nigdy nie tworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Jednak w latach 2016–2019 kryterium istotności zostanie wielokrotnie przekroczone względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Czy można uznać, że biblioteka prawidłowo ustaliła próg istotności?
Czy w związku z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych biblioteka ma obowiązek utworzyć rezerwy?
Czy rezerwy należy tworzyć na rok bieżący?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.