Ośrodek kultury otrzymał dotację celową od organizatora na zakup sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego na plac zabaw. Główny księgowy zaksięgował ją następująco:

  1. Przekazanie dotacji od organizatora: Wn 131 „Rachunek bankowy” / Ma 740-01 „Dotacja” (analitycznie: „Dotacja od organizatora”).
  2. Dotacja na inwestycję: Wn 846 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego” / Ma 800 „Fundusz instytucji kultury”.
  3. Faktura za sprzęt: Wn 080 „Środki trwałe w budowie” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”.
  4. OT (przyjęcie środka trwałego) do faktury zakupu: Wn 010 „Środki trwałe amortyzowane sukcesywnie” / Ma 080 „Środki trwałe w budowie”.
  5. Zapłata za fakturę: Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Na koniec roku na PK przeksięgowanie równowartości przekazanej w danym roku dotacji na inwestycje 800/846.
Faktura za roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw — pod którą podpięty był wykaz wykonanych robót — łącznie na kwotę całej inwestycji wyniosła 199 000 zł. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fakturę zaksięgowano Wn 427 „Usługi remontowe” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”, a przelew na konta Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 131 „Rachunek bankowy”.
Czy inwestycję zaksięgowano prawidłowo?
Czy prace wykonane w ramach zagospodarowania placu rekreacyjnego i placu zabaw nie powinny być zaksięgowane na konto środków trwałych i umarzane?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.