Miejski ośrodek kultury (MOK) zawarł umowę sponsoringu polegającą na świadczeniu usług na rzecz sponsora (ekspozycja logo na plakatach, banerach itp.) w związku z określonymi w umowie wydarzeniami (w umowie wskazano te wydarzenia). Środki od sponsorów zostaną ujęte jako dochód.
Czy środki te muszą zostać wykorzystane na te konkretne, wskazane w umowie wydarzenia, czy MOK może je wykorzystać na dowolny cel (na inne cele statutowe, np. organizację innych wydarzeń)?
Co w przypadku, gdy MOK otrzymał na organizację tych wydarzeń środki od organizatora (dotację celową od organizatora) — czy wpływy od sponsorów powinny pomniejszyć wartość otrzymanej dotacji (nawet, jeśli MOK planuje przekazać je na inne cele statutowe)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: