Często zdarza się, że instytucje nie dochodzą drobnych kwot należności nieściągalnych i np. na podstawie protokołu sporządzonego przez pracownika i podpisanego przez dyrektora odpisują je w koszty. W takim przypadku nie podają kontrahenta do sądu. Jednak art. 42 ust. 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) nakazuje instytucji kultury ustalenie przypadających jej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowe podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.
Czy niedochodzenie należności w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych, czy w takim przypadku prawidłowe będzie, jeśli instytucja umorzy drobną kwotę należności na podstawie protokołu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.