Instytucja sporządza plan finansowy, w którym wykazuje planowane należności i zobowiązania. W trakcie roku podpisała kilka dużych umów na prace budowlane. W momencie tworzenia planu instytucja nie posiadała harmonogramów prac budowlanych i zaplanowała mniejszą kwotę zobowiązań niż wynika z faktycznie zawartych umów. Środki pieniężne za pokrycie tych zobowiązań pochodzą z dotacji celowej.
Czy w trakcie roku, np. na koniec czerwca, można przekroczyć plan należności czy zobowiązań, czy warunek ten dotyczy wyłącznie końca roku?
Czy ewentualna kontrola może zakwestionować przekroczenie planu zobowiązań?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: