Instytucja kultury kupiła książki. Z jej polityki rachunkowości wynika, że książek zakupionych w celu odsprzedaży instytucja kultury nie zalicza do towarów, lecz stosuje uproszczenie polegające na odpisaniu wartości nabytych towarów w koszty w momencie ich zakupu (art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Prowadzona jest ewidencja ilościowa zakupionych książek.
Czy książki zakupione w celu odsprzedaży można zaewidencjonować bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, natomiast przychód ze sprzedaży na konto przychodów, z pominięciem kont zapasów i odchyleń od cen ewidencyjnych?
Czy do książek zakupionych w celu odsprzedaży można zastosować uproszczenie opisane w polityce rachunkowości instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.