Centrum kultury otrzymało z MKiDN dotację celową na zakup sprzętu scenicznego. Zakupiono środek trwały przeznaczony do amortyzacji oraz środek trwały amortyzowany jednorazowo. Środki dotacji centrum rozlicza w kwocie brutto, nie odlicza VAT.
Czy wpływ dotacji należy zaksięgować na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” czy na konto 740 „Dotacje”?
Czy należy użyć konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: