Pytania dotyczą określenia w polityce rachunkowości definicji środków trwałych umarzanych jednorazowo.
Czy instytucja kultury może wyodrębnić wśród środków trwałych te, które są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania, określając ich wartość, np. od 5000 zł do 9999 zł?
Czy zakup takich środków trwałych może być finansowany z dotacji podmiotowej, czy tylko z dotacji celowej lub ze środków własnych?
A może instytucja powinna uznać, że środkami trwałymi są tylko te składniki majątku, których jednostkowa cena przekracza 10 000 zł i są umarzane stopniowo (w czasie)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.