Na mocy decyzji zarządu gminy i miasta w sprawie uwłaszczenia centrum kultury nabyło z mocy prawa użytkowanie wieczyste działek położonych na terenie miasta oraz własność położonych na nich budynków i innych urządzeń będących 5 grudnia 1990 r. w ich użytkowaniu. Użytkowanie ustalono na okres 40 lat i bieg rozpoczął się w 2002 r.
Czy prawidłowo ujęto w księgach finansowych te grunty na koncie 011 „Środki trwałe” oraz 840 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów?”

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.