Instytucja kultury od 20 lat wydaje czasopismo. W 2012 r. zawarła umowę z drukarnią o świadczenie usług na czas nieokreślony. Instytucja obawia się, że rozwiązując teraz umowę z wieloletnim dostawcą, nie otrzyma już tak korzystnej oferty (oprócz druku gazety drukarnia zapewniała szereg innych usług m.in. odbiór materiałów redakcyjnych oraz kolportaż wydrukowanych gazet).
Czy nowy dyrektor instytucji kultury ma obowiązek rozwiązania zawartej na czas nieokreślony umowy lub wprowadzenia do niej aneksu, aby była to umowa na czas określony — zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.