Od 2017 r. instytucja kultury boryka się z odzyskaniem należności za wynajem jej lokalu. Pomimo kilku wezwań, najemca nie zapłacił 500 zł. Skoro wezwania okazały się nieskuteczne, instytucja skierowała sprawę do komornika, któremu wpłaciła zaliczkę w wysokości 115,17 zł. W styczniu instytucja dostała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania z urzędu. Komornik rozliczył swoje koszty, a instytucji zwrócił nadwyżkę zaliczki. W postanowieniu brak jest zapisu, że przyczyną umorzenia jest brak majątku dłużnika. Z uzasadnienia wynika, że dłużnik nie złożył wykazu majątku, a także nie udzielił wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
Czy na podstawie tego postanowienia można zaliczyć tę należność w pozostałe koszty?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.