Pytania dotyczą dofinansowania zadań w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.
Wydarzenia internetowe, na które instytucja otrzymała dofinansowanie, będą nieodpłatne, instytucja nie otrzyma żadnych przychodów z tego tytułu, wsparcie ma charakter dotacji celowej i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych w wykazie kosztów kwalifikowanych (wynagrodzenia artystów na podstawie umów, rachunków, faktur, wynajem sali, koszty przygotowania strony internetowej itp.). W umowie i regulaminie jest zapis, że wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) — sporządzają preliminarz kosztów w kwotach netto, tj. nie uwzględnia się w nich kwot VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu. Instytucja jest podatnikiem VAT. Skoro organizowane wydarzenia online są nieodpłatne, to instytucja nie może odliczyć VAT, a zatem, czy powinna w kosztorysie podać koszty w kwotach brutto?
W umowie z NCK jest zapis, że zleceniobiorca, tj. biblioteka, zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Jak rozumieć taki zapis? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa wpływu i wydatków środków? Jak prawidłowo rozliczyć zadanie w ramach programu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: