Muzeum otrzymało z MKiDN dotację na publikację książki. Część egzemplarzy była przeznaczona na bezpłatne przekazanie instytucjom w ramach promocji, a część na sprzedaż. Pytanie dotyczy przeksięgowań na koniec roku w związku z wydaną publikacją. Instytucja nie używa kont zespołu 5. Dokonano następujących księgowań:

 1. Faktura za publikację od wydawnictwa:
  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”,
  • Ma 300 „Rozliczenie zakupu”.
 2. Przyjęcie publikacji do magazynu:
  • Wn 600 „Produkty gotowe i półprodukty”,
  • Ma 490 „Rozliczenie kosztów”.
 3. Rozchód produktów z magazynu według kosztu wytworzenia, w związku ze sprzedażą:
  • Wn 701 „Koszt sprzedanych produktów”,
  • Ma 600 „Wyroby gotowe i półprodukty”.

Pojawiły się następujące wątpliwości:
Co przeksięgować na konto 490 „Rozliczenie kosztów” na koniec roku — czy ma to być saldo konta 701 „Koszt sprzedanych produktów”?
Jak wykazać zmianę stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: