Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Często kupuje towary, które częściowo przeznacza do dalszej odsprzedaży, a częściowo rozdaje jako upominki. Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży księgowany jest na koncie 330 „Towary” i 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. VAT odliczany jest w całości. Natomiast resztę towarów księguje się na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” i na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” bez odliczania VAT. Wartość sprzedanych towarów po cenie zakupu księguje się na koncie 730 „Wartość sprzedanych towarów”. Część tych towarów była zakupiona kilka lat temu, więc wiele jest już nieaktualnych: kalendarze, pocztówki, mapy itp. i te instytucja chce zlikwidować.
Jak zaksięgować likwidację towarów?
Jak udokumentować likwidację towarów?
Czy trzeba skorygować deklarację VAT w wysokości odliczonego VAT?
Czy te towary można przekazać do rozdania, czy też muszą być faktycznie zniszczone?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.