Muzeum ulepszyło muzealium (środek trwały) i zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) zwiększyło jego wartość początkową w prowadzonych księgach rachunkowych.
Czy w takiej sytuacji należy dokonać wpisu analogicznej wartości tego muzealium w księdze inwentarzowej prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania zabytków), a jeżeli tak, to czy należy zmienić wpis w pozycji „Wartość w dniu nabycia”, czy też wpisać zwiększoną wartość w jedynie w pozycji „Uwagi”?
Czy do wpisów wartości muzealiów w księdze inwentarzowej należy stosować zasady ustawy o rachunkowości? Jeśli ulepszenie muzealium jako środka trwałego nie powinno jednak stanowić podstawy zmiany wpisu dotyczącego wartości w księdze inwentarzowej, to czy i jak należy opisywać tę różnicę wartości w ewidencji księgowej środków trwałych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.