Dyrektor instytucji kultury chciał stworzyć kalendarz ze zdjęciami działań kulturalnych odbywających się w domu kultury. Kalendarz miała wykonać firma zewnętrzna, zdjęcia — pracownik instytucji kultury. Ponadto dyrektor nie wszystkie kalendarze ma zamiar sprzedawać, ale około 20 egzemplarzy rozdać osobom tworzącym kalendarz, przekazać organizatorowi i innym osobom w celach promocyjnych.
W ostateczności do księgowości domu kultury wpłynęła faktura za wykonanie usługi druku 100 egzemplarzy kalendarzy (plus opracowanie projektu i zdjęć) w cenie 40 zł za sztukę. Łączna kwota do zapłaty wyniosła 4000 zł.
Główny księgowy ma wątpliwości co do celowości, legalności i gospodarności takiego wydatku. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że kalendarz został zakupiony w celach promocyjnych, nie będzie sprzedawany, tylko rozdawany w ramach promocji działalności domu kultury. Zdjęcia do kalendarza — abstrakcyjne ujęcia miasta — wykonała osoba niezatrudniona w domu kultury, zdjęcia głównemu księgowemu się nie podobają, ale dyrektor twierdzi, że to rodzaj sztuki dla koneserów.
Czy taki kalendarz będzie towarem, czy wyrobem gotowym?
Czy zdjęcia budynków znajdujących się na terenie gminy w ujęciu abstrakcyjnym, artystycznym, można uznać za promocję czy upowszechnianie kultury?
Czy instytucja może — bez jakiegokolwiek udokumentowania — sprzedawać kalendarze po 40 zł za egzemplarz, skoro są one przeznaczone na cele promocyjne?
Czy sprzedaż kalendarzy należy rejestrować na kasie fiskalnej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.