Instytucja kultury otrzymała grunt od gminy na podstawie umowy użyczenia. Na tym gruncie powstał budynek na potrzeby kulturalne (sfinansowany z projektu unijnego). W projekcie budowlanym na budynek jest także utwardzenie placu przy budynku kostką brukową. Plac ten przeznaczony jest na parking (sfinansowany z osobno pozyskanych środków) i na budynek gospodarczy (sfinansowany ze środków własnych). Budynek został przyjęty jako środek trwały w maju 2019 r. KŚT 1/10/107 ze stawką amortyzacji 2,5%.
Plac z kostką brukową i budynek gospodarczy są w trakcie ukończenia.
Czy będą to odrębne środki trwałe? Jeśli tak, to jak je zaklasyfikować i amortyzować oraz jak prawidłowo ująć to w księgach?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: