Podczas inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych poprzez weryfikację sald okazało się, że na kontach zespołu 0 w ubiegłych latach były księgowane aktualizacje już posiadanych programów i licencje na kolejne okresy.
Czy po ujawnieniu błędu polegającego na nieksięgowaniu aktualizacji bezpośrednio w ciężar kosztów należy dokonać w bieżącym roku korekt na kontach zespołu 0?
Czy licencje na kolejne lata do posiadanego już programu traktować jako odrębną wartość niematerialną i prawną, a pierwotną wersję programu zlikwidować?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.