Instytucja kultury wprowadziła bilety wstępu do jednego ze swoich obiektów, a przy okazji będą też sprzedawane pamiątki regionalne. Sprzedaż będzie rejestrowana na kasie fiskalnej. Będzie to jedyny obrót gotówkowy, wpłacany do banku.
Czy instytucja musi wprowadzić instrukcję kasową? Jeśli tak, to jakie konieczne zapisy musi zawierać najprostsza instrukcja kasowa?
Na jakiej podstawie ujmować przychód do kasy w raporcie kasowym — czy można to robić na podstawie dobowego raportu fiskalnego, czy musi to być „Kasa przyjmie — KP”?
Czy w takiej sytuacji bankowe potwierdzenie wpłaty gotówki na konto jest podstawą do ujęcia rozchodu w raporcie kasowym, czy musi być wystawione „Kasa wypłaci — KW”?
Jeśli niezbędne są dowody KP i KW, to czy muszą być one drukami ścisłego zarachowania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.