Samorządowa instytucja kultury wynajmowała obiekt dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium UE, kwota czynszu najmu jest wyrażona euro. Faktura za wynajem została wystawiona 18 września 2021 r., do przeliczenia należności przyjęto średni kurs NBP z dnia poprzedniego i według takiej wartości ujęto zapis w księgach rachunkowych. Kontrahent zapłacił za fakturę z 6-dniowym opóźnieniem w euro, i tak rozliczono transakcję, ustalono i zaksięgowano różnice kursowe. Za 6 dni opóźnienia instytucji przysługują odsetki ustawowe, ponieważ umowa nie zawiera szczególnych uregulowań w tym zakresie.
Według jakich zasad naliczyć odsetki — czy od należności wyrażonej w euro, czy też od należności w złotych przeliczonej według wartości ujętej w księgach?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: