Organizator otrzymał w drodze darowizny aktem notarialnym grunty oraz całkowicie zamortyzowane budynki. Do wartości początkowej nieruchomości dodał koszty aktu notarialnego. Zaksięgował umorzenie w części przypadającej na okres posiadania tych środków trwałych.
Następnie przekazał te grunty i budynki instytucji kultury. Z aktu notarialnego wynika, że organizator ustanowił na nieruchomościach użytkowanie na rzecz instytucji kultury na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem rocznym — w kwocie 1 zł. Wartość przekazanego mienia określono w operacie szacunkowym sporządzonym na okoliczność nabycia majątku przez organizatora.
W przekazanym instytucji PT widnieje wartość początkowa, umorzenie oraz wartość netto każdego środka trwałego oddzielnie.
Czy instytucja powinna przyjąć przekazany majątek jako środki trwałe własne?
Czy wartość środków trwałych powiększyć o koszty aktu notarialnego, na podstawie którego instytucja je otrzymała, oraz kontynuować rozpoczęte przez organizatora umorzenie?
Czy wartość początkową pomniejszyć o umorzenie dokonane przez organizatora?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: